Rybaki 16, Poznań

Remont kamienicy


  • Zakres prac
  • Opis
  • Lokalizacja
 Wykonanie pionowych izolacji przeciwwilgociowych ścian piwnicznych
 Zabezpieczenie ścian budynku przed podciąganiem kapilarnym,
 Wzmocnienie elementów więźby dachowej wraz z jej konserwacją;
 Remont oraz ocieplenie dachu;
 Wymiana opierzeń, obróbek blacharskich;
 Wymiana rynien i rur spustowych na nowe;
 Naprawa kominów i attyk wraz z uporządkowaniem przewodów wentylacyjnych w poszczególnych lokalach;
 Remont i renowacja elewacji wraz z projektem kolorystyki;
 Wymiana – odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą parapetów zew.;
 Renowacja historycznej stolarki okiennej oraz drzwiowej;
 Remont klatek schodowych;
 Montaż nawiewników okiennych;
 Remont podestów
 Remont schodów wejściowych do piwnicy;
 Remont balustrad;
Obiekt jest budynkiem w typowej zabudowie śródmiejskiej umiejscowionym w ciągu kamienic.
Budynek zlokalizowany jest przy ul. Rybaki 16 w Poznaniu. Obszar objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej.

Galeria