Wrocławska 20 – Podgórna 19-19a, Poznań

Remont kamienicy


  • Zakres prac
  • Opis
  • Lokalizacja
• Wykonanie poziomych oraz pionowych izolacji przeciwwilgociowych ścianach piwnicznych- osuszenie i wzmocnienie ścian piwnicznych i przyziemia od wnętrza;
• Hydroizolacja podłogi na gruncie;
• Remont elewacji oraz powierzchni cokołów;
• Uporządkowanie witryn oraz szyldów reklamowych;
• Częściowa wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej;
• Renowacja okien klatki schodowej oraz zabytkowych drzwi zewnętrznych;
• Remont balkonów oraz balustrad;
• Wymiana wszystkich obróbek blacharskich;
• Wymiana zadaszeń z poliwęglanu i oświetlenia nad wejściami do kamienic od strony podwórza;
• Remont oraz ocieplenie dachu;
• Ocieplenie ścian wewnętrznych na poddaszu;
• Remont podestów oraz schodów wejściowych.
Obiekt zbudowany w roku 1881 jest budynkiem w typowej zabudowie śródmiejskiej umiejscowionym w ciągu kamienic. Budynek mieszkalny wielorodzinny objęty opracowaniem to dawna kamienica czynszowa, w której obecnie znajdują się mieszkania komunalne oraz lokale użytkowe, jest całkowicie zamieszkała. Posiada sześć kondygnacji nadziemnych, poddasze użytkowe oraz kondygnację podziemną pod całym budynkiem.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej, stropy międzykondygnacyjne drewniane, stropy nad piwnicami odcinkowe masywne, dach konstrukcji drewnianej typu mansard kryty dachówką karpiówką ułożoną w koronkę, część wypłaszczona kryta papą. Stolarka okienna oraz drzwiowa drewniana.

Elewacja frontowa ozdobiona detalami architektonicznymi.

Budynek zlokalizowany przy ul. Wrocławskiej 20/ Podgórnej 19-19a w Poznaniu w ciągu kamienic w typowej zabudowie śródmiejskiej.

Obszar objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej, tj. stanowi fragment zespołu urbanistycznoarchitektonicznego miasta lokacyjnego, objętego wpisem do rejestru zabytków nr A 225 z dnia 04.06.1979 r. Ponadto obszar podlega ochronie konserwatorskiej na mocy rozporządzenia Prezydenta RP z dn. 28.11.2008 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Poznań- historyczny zespół miasta” (Dz. U. z 2008 r. Nr 219, poz. 1401).

Obszar objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic: Szkolnej, Jaskółczej, Wrocławskiej i Podgórnej” w Poznaniu. UCHWAŁA NR XV/128/VII/2015 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 14 lipca 2015 r.


Galeria